סרטוני דורסיםסרטונים וקליפים על עופות דורסים:
בזים: 
מעוף של בז מצוי
בז מצוי צד ומביא לתיבת הקינון
בז אדום (זכר)
https://www.youtube.com/watch?v=QSELu6mY23E - בז ערב
בז נודד (המהיר ביצורים החיים) בצלילה מהירה
 בז נודד מאולף בצלילה עם מאלפו
 בז נודד צולל עם מאלפו ונזיון באוויר
בז נודד ברוד איילנד
בז נודד בהאכלה בקן
בז נודד טורף יונה -מדהים (BBC)
בז צוקים בקינון
בז צוקים בטריפה
בז צוקים עם המאלפת
בז ציידים בדגירה
בז ציידים מאולף צד צבי (מזעזע)
בז גמדי טורף
בז גמד טורף ציפור
 
עיטיים:
עיט זהוב (סלעים) צד כבש אלפיני
עיט זהוב צד ארנבת
עיט זהוב צד איילה
עיט זהוב טורף 2 שכווים
עיט זהוב מאולף צד זאבים במונגוליה
עיט שמש בצייד
עיט נצי- מעוף
עיט נצי -האכלה בקן
ירי בעיט גמדי במלטה
עיט ערבות סקרן
עיט שחור ניזון מטרף
חיוויאי הנחשים מרפרף באוויר
חיוויאי ברפרוף נוסף
 
עקבים:
עקב עיטי
איית צרעים
איות צרעים בנדידה
עקב חורף (טורף יונת ענק)
עקב מזרחי
 
דיות:
דיה שחורה
דיה שחורה פורשת כנפיה
דיה אדומה בדגירה
שלך במעוף
שלך עם דג
 
זרונים:
זרון סוף בחיפוש אחר טרף
זרון סוף (זכר)
זרון שדות
זרון פס 
שחרור זרוני פס בטוסקנה
זרון תכול
 
נצים:
נץ גדול טורף
נץ גדול (צעיר) טורף עורב אפור
נץ גדול טורף ארנבת
נץ מצוי טורף יונה
 
נשרים:
עוזנייה
עוזניות על עץ
נשר בדגירה וטיפול בצאצא
נשרים אוכלים נבלה 
נשרים על נבלה
נשר מקראי
רחם שובר ביצה עם אבן
רחם שובר ביצת יען (נשיונל גיאוגרפיק)- מדהים!
פרס בוגר (מסנץ)
פרסים מסנצים והזדווגויות
פרס ניזון מנבלה
פרס בתעופה
פרס (BBC) - מדהים!
 
 
 
מיני דורסים אחרים בעולם:
קונדורי האנדים אוכלים נבלות
עיט כותרתי טורף חזירון
עיטם אפריקאי טורף פלמינגו
עקב אדום זנב במרדף אחר נחש
עקב מכנסיים (שעיר רגל) עם חומר קינון במעוף
תקיפת עקב מכנסיים ע"י בז (מדהים)
עיט הרפיה חוטף עצלן
עיט פיליפיני
עיטם שטלר
לילית שלג בצייד
לילית שלג
 
דורסי-לילה:
כוס חורבות
כוס בתיבת קינון
ינשוף עצים
ינשוף שדות
אוח עיטי
אוח עיטי (טופרים)
אוח עיטי בתעופה
תנשמת (גוזלים)
שעיר מצוי
שעיר מצוי (קולות)
לילית מצויה
לילית מצויה
לילית מצויה (בתיבת קינון)
קטופה