מאמרים שלי


תור, היונה לשלום?
חסידות - logAs.php?id=476
עופות מקייצים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/Summers.pdf
עופות מזדמנים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/vagrant_birds.pdf
העדפת בתי-גידול בציפורים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/Habitat%20of%20the%20Bird.pdf
ישראל כמרכז חריפה לעופות - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/birds1.pdf
עופות המדבר - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/ofot_midbar.pdf
מגוון ביולוגי בציפורים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/diversity.pdf
עופות ויקרא - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/ofot.pdf
עופות עמק החולה - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/ahula_18.8.10.pdf
הנדידה הגדולה - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/nedida2.pdf
להציל את צולל הביצות - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/zolel.pdf
העגורים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/agurim.pdf
ציפורים קדמוניות - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/kadmoniyot.pdf
השליו המקראי - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/slav.pdf
דורסי-לילה במיתולוגיות - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/dorsim.pdf
קייניזם בדורסים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/kinizem.pdf
התחשמלות דורסים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/ziporim%20behazlach1.4.pdf
חסידות בטירת צבי - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/chasidot.pdf
סבכיים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A1%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
סיסים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D.pdf
ברווזים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D.pdf
אנפות - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/anafot_low.pdf
פרושיים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
דאה שחורת-כתף - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%93%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%A3.pdf
ירגזיים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D.pdf
המגוון הביולוגי בציפורים - http://www.yardbirdsil.info/company/haim/diversity.pdf
עופות הים - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/sea_bird_13.pdf
מצגת עופות מים ב' - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%91.pdf
מצגת עופות מים א' - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%90.pdf
מצגת ציפורי העיר- א' - http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8%201%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf
מצגת ציפורי העיר- ב'- http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%20%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8%203.pdf
מצגת ציפורי העיר - ג'- http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8%202.pdf